Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden – Huisartsengroep Nieuw Gastel – Oud Gastel
Het hof 2a 4751 JK Oud Gastel
Header afbeelding

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Deze nieuwe verplichtingen zijn er vooral op gericht om:

  • Gegevens beter te beveiligen;
  • Patiënten meer controle te geven over hun gegevens;
  • Een zorgverlener te stimuleren gericht beleid te maken op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat betekent dit voor u?

Huisartsengroep Nieuw Gastel heeft een document aangemaakt om u als patiënt te informeren over het Privacy Reglement in de praktijk. Klik HIER om het document te downloaden.

Daarnaast blijven de eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens bestaan. Sommige blijven hetzelfde, andere zijn aangescherpt.

Klik hier voor meer informatie over VZVZ: https://www.vzvz.nl/huisartsenpraktijken

Klik hier voor meer informatie over Volg je zorg: https://www.volgjezorg.nl

Op het gebruik van deze website en online diensten zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.
In onze privacyverklaring leest u hoe wij uw privacy respecteren en beschermen.

Browser

Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 11.0 en hoger.